Centraal Afvoersysteem Drainagewater

Centraal Afvoersysteem Drainagewater

In het westelijke deel van het Westland ligt een speciaal afvoersysteem voor drainagewater en dun bedrijfsafvalwater. De tuinders hebben hiervoor vanaf begin jaren 80 gewerkt aan het aanleggen van het Centrale Afvoersysteem Drainagewater, kortweg het CAD-systeem. De 11 verschillende CAD verenigingen hebben zich verenigd in de stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) Op 18 oktober 2007 hebben de gemeente Westland en de SVOW een overeenkomst getekend, waarin het gebruik van het CAD-systeem als riolering door de gemeente is vastgesteld.

Het CAD systeem is in 2011 opgenomen in de Verordening Afvalwaterverwerking 2011 van de gemeente Westland waarin de kwantitatieve en kwalitatieve eisen voor aansluiting en lozing zijn vastgelegd.

Artikel over samenwerking Gemeente Westland en SVO-Westland

Doel van de stichting

“De stichting heeft ten doel om het drainagewater van de tuinbouwbedrijven in het Westland te doen afvoeren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bemiddelen bij de aanleg van de leiding met bijbehorende installatie en voor het coördineren van de belangen van de verenigingen in het Westland met een zelfde doelstelling.”