Tuinbouwwaterzuivering De Vlot gaat door

Op donderdag 26 januari hebben een 40-tal ondernemers ingestemd met het oprichten van een coöperatie voor tuinbouwwaterzuivering De Vlot. Aan de bestaande CAD-systemen in het Westland (Centrale Afvoer Drainagewater) voor de tuinbouwgebieden Raaphorst-Tiend, Waalblok en Lange Stucken wordt nu ook een extra zuivering gerealiseerd. Daarmee is dan voor ruim 160 hectare glastuinbouw met de voorgenomen zuiveringsstap klaar voor de toekomst. Mogelijk dat ook glastuinbouwgebied De Poel op korte termijn aangesloten kan worden. De bedoeling is om voor 1 januari 2018 de wettelijke verplichte zuivering van gewasbeschermingsmiddelen in voor de aangesloten bedrijven in te vullen. Daarmee zijn de bedrijven klaar voor de toekomst, niet alleen als het gaat om gewasbeschermings-middelen maar ook om nutriënten (meststoffen) in het water. Met de zuiveringsstap erbij zou het water schoon genoeg zijn om in de toekomst zelf als weer als gietwater te hergebruiken in de tuinbouw. Daarmee zet de glastuinbouw in het Westland een hele grote en belangrijke stap op weg naar een betere waterkwaliteit in  het gebied. 

In de vergaderzaal van L.G. Vreugdenhil& Zn aan de Monsterseweg in’s-Gravenzande bleek dat deze aanpak kon rekenen op brede steun van de glastuinbouwbedrijven. Ook wethouder Theo Duijvesteijn was aanwezig om vanuit de gemeente Westland zijn steun te betuigen. De investering voor de extra zuivering bedraagt ruim 1,2 miljoen euro. De gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland denken niet alleen mee in dit project, maar dragen ook financieel en menskracht bij. Dat laat onverlet dat het grootste deel van de kosten door de tuinders zelf wordt opgebracht. De SVOW (Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland) gaat hiervoor namens de tuinders een lening afsluiten waarvoor de gemeente garant zal staan. Wethouder Duijvesteijn gaf aan dat dit prima past in de ambitie van de gemeente  Westland om duurzaamste glastuinbouw-gemeente in Nederland te zijn en te blijven. “Net als op het gebied van duurzame energie willen we als gemeente ook een steun in de rug zijn voor ondernemers die investeren in waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer”. 

In februari wordt de coöperatie opgezet en zullen de tuinders allemaal individueel gevraagd worden om lid te worden. Daarna zal dan gestart kunnen worden met de bouw van de zuivering.   
Daarna zal dan gestart kunnen worden met de bouw van de zuivering, welke eind dit jaar in gebruik moet zijn.    

Onderstaand: Voorzitter Jaap en Geest en secretaris Aad Wubben vragen de ondernemers om steun voor de coöperatie tuinbouwwaterzuivinering De Vlot