CAD

     Centraal Afvoersysteem Drainagewater. In het          westelijke deel van het Westland ligt een                    speciaal afvoersysteem voor drainagewater en          dun bedrijfsafvalwater. De tuinders hebben                hiervoor vanaf begin jaren 80 gewerkt aan het           aanleggen van het Centrale Afvoersysteem                Drainagewater, kortweg het CAD-systeem.

     De 11 verschillende CAD verenigingen hebben          zich verenigd in de stichting Verbetering                     Oppervlaktewater Westland (SVOW) Op 18                oktober 2007 hebben de gemeente Westland en       de SVOW een overeenkomst getekend, waarin          het gebruik van het CAD-systeem als riolering            door de gemeente is vastgesteld.

     Lees meer...

HISTORIE

Drainagewater direct naar zee afgevoerd

Begin jaren ’80 zijn er initiatieven ontstaan vanuit de ondernemers in het westelijk deel van het Westland om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Slootwater was toen nog een belangrijke bron voor gietwater van de tuinbouw gewassen. Vanwege de ligging vlakbij de kust en door lozing van zout drainagewater door de tuinbouwbedrijven was het slootwater relatief zout. Dit zorgde voor schade aan de gewassen en opbrengst vermindering.

Het idee is opgepakt om het zoute drainagewater uit de onderbemalingsput in een leidingsysteem op boezemwater te lozen welke direct naar de zee word afgevoerd.

Klik hier om meer over de historie van SVOW te lezen.

     HANDBOEK

     Het handboek van de Stichting Verbetering                Oppervlaktewater Westland in via deze link te            downloaden. Het handboek geeft informatie              over:
  

  • organisatie en communicatie
  • technische en praktische zaken
  • financieel
  • en diverse bijlagen met o.a. een adressenlijst.